Web stránky a portálové riešenia

Web stránky pre štátnu a verejnú správu

Od roku 2006 sú na Slovensku stanovené štandardy a uzákonené pravidlá pre web stránky (informačné systémy) štátnej a verejne správy. Týka sa to ministerstiev, úradov, miest a obcí, ale aj škôl, ktoré spadajú do pôsobnosti mesta. Takéto web stránky musia spĺňať rôzne štandardy, smernice a postupy, ktorých cieľom je predovšetkým prístupný web pre každého návštevníka.

Čo od nás získate pri výrobe web stránky?


 • Budeme sa podielať na návrhu štruktúry a poskytneme dôležité konzultácie.
 • Spracujeme profesionálny dizajn vašej web stránky.
 • Prispôsobíme redakčný systém podľa Vašich požiadaviek.
 • Implementujeme dodaný obsah a zabezpečime prípadné lokalizácie do iných jazykových verzií.
 • Zaškolíme zodpovedné osoby na prácu so stránkou.
 • Monitorujeme legislatívu a včas vás upozorníme na prípadné zmeny.
 • O vašu web stránku sa postaráme.

Najčastejšie chyby a nedostatky

Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy je správca povinný zabezpečiť, aby informačný systém verejnej správy vyhovoval štandardom. Ministerstvo môže uložiť pokutu do výšky 33 000 Eur správcovi informačného systému verejnej správy, ak poruší povinnosti týkajúce sa štandardov informačného systému.


 • "Bezbariérový" prístup pre nepočujúcich, nevidiacich a pod.
 • Stránka sa nezobrazuje vo všetkých prehliadačoch rovnako.
 • Chýba textový ekvivalent k netextovému obsahu.
 • Farebné kombinácie pozadia a popredia neposkytujú dostatočný kontrast.
 • Web stránka nie je valídne podľa W3C štandardov.
 • Absencia mapy web stránky.
 • Web stránka neobsahuje všetky informácie, ktoré ukladá zákon.
 • Tvar URL adries nie je správny.
 • Kontaktné informácie nie sú ľahko dohladatelné.

Máte pochybnosti či Vaša web stránka spĺňa všetky náležitosti?

Zašlite nám vyplnený formulár a my vám vypracujeme audit web stránky, ktorý vás upozorní na prípadné nedostatky.
Audit web stránky je úplne bezplatný a neplynú z neho žiadne neskoršie povinnosti.


Mám záujem o audit web stránky

Referencie web stránok

Zobraziť všetky referencie

Audit web stránky

Váš e-mail bol úspešne odoslaný

Meno: Inštitúcia:
Telefón: E-mail:
Web stránka:
Správa:

Cenová kalkulácia

Po odoslaní formuláru Vás budeme v krátkom čase kontaktovať s cenovou kalkuláciou.
Cenová kalkulácia je samozrejme nezáväzná.

Váš e-mail bol úspešne odoslaný

Meno: Spoločnosť:
Telefón: E-mail:
Typ projektu:
Váš rozpočet:
Správa:

Kontaktný formulár

Po odoslaní kontaktného formuláru Vás budeme v krátkom čase kontaktovať.

Váš e-mail bol úspešne odoslaný

Meno: Spoločnosť:
Telefón: E-mail:
Typ projektu:
Váš rozpočet:
Správa: